Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017
Konsultacje kujawsko-pomorskich planów zadań dla obszarów Natura 2000

Konsultacje kujawsko-pomorskich planów zadań dla obszarów Natura 2000

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000. Uwagi i wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrona Środowiska w Bydgoszczy rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Błota Kłócieńskie PLH040031, Dolina Osy PLH040033, Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027 oraz Mszar Płociczno PLH040035.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami:

Uwagi i wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz lub elektronicznie: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl z podaniem tytułu wiadomości: „Uwagi do projektu …”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mszar Płociczno PLH040035:

 

 

 

---------------------

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy
Fot.: Justyna Czajka

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj