Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017
Konsultacje społeczne wielkopolskich planów zadań ochronnych

Konsultacje społeczne wielkopolskich planów zadań ochronnych

Rozpoczynają się 21-dniowe konsultacje społeczne dotyczące planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi, Poligon w Okonku i Dolina Mogielnicy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpuje do sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi PLB300003, Poligon w Okonku PLH300021 i Dolina Mogielnicy PLH300033.

 

Uwagi i wnioski do projektów można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia - w siedzibie RDOŚ w Poznaniu w poniedziałki w godzinach 8:30-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:15–15:00 lub e-mailem: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Mogielnicy

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poligon w Okonku

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nadmoteckie Łęgi

 

 

 

 

---------------------
Źródło: RDOŚ w Poznaniu
Fot.: A. Gawroński

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj