Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
27.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2017
Konsultacje zmian dolnośląskich planów zadań ochronnych

Konsultacje zmian dolnośląskich planów zadań ochronnych

28 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektów zmian kolejnych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku. Uwagi i wnioski można zgłaszać do 22 maja br.

Zakończyły się prace nad projektami zmian planów zadań ochronnych dla dolnośląskich obszarów Natura 2000: Dębniańskie Mokradła PLH020002, Kamionki PLH020005, Sztolnie w Leśnej PLH020013, Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021, Stawy w Borowej PLH020045 i Bierutów PLH020065.

Powodem przyjętych zarządzeń są uchybienia wskazane w trybie kontroli aktów prawa miejscowego przez Ministra Środowiska, które uzasadniają zmianę we własnym zakresie oraz zmiany wynikające z ponownej analizy zapisów tych zarządzeń.

W związku z tym 28 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne opracowanych projektów zmian planów, które potrwają do 22 maja 2017 r. Uwagi i wnioski można na składać:

  • pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
  • wysyłając faks pod numer (71) 340-68-06,
  • ustnie do protokołu lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach zmian planów zadań ochronnych” bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z treścią projektów zarządzeń i uzasadnień można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1 oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Dębniańskie Mokradła PLH020002 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  2. Kamionki PLH020005 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  3. Sztolnie w Leśnej PLH020013 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  4. Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  5. Stawy w Borowej PLH020045 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem,
  6. Bierutów PLH020065 - projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz z uzasadnieniem.

 

 

--------------------

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Fot.: D. Janic-Bora

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj