Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
17.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017
Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w obszarach Natura 2000

Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w obszarach Natura 2000

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, rozpoczęli monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, rozpoczęli monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych. W połowie grudnia skontrolowali miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków, na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Słupi PLB220002 i Wielki Sandr Brdy PLB220001, położonych jednocześnie w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Celem monitoringu jest wskazanie lokalizacji ważnych miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych, w tym noclegowisk i żerowisk; ocena znaczenia tych miejsc dla populacji migrującej i zimującej,  a także  określenie wpływu warunków atmosferycznych na liczebność stad żerowiskowych i ptaków zimujących.

 

Teren Polski stanowi ważny szlak migracji łabędzi krzykliwych z lęgowisk położonych w północnej i północno - wschodniej części Eurazji na zimowiska zlokalizowane w zachodniej Europie. Ważnym miejscem na trasie wędrówki jest Pomorze. W ostatnich latach, ze względu na łagodne zimy obserwowane jest zjawisko wydłużonego w czasie pozostawania łabędzi krzykliwych w trakcie wędrówki jesiennej, a także zimowania dużych ich stad.

 

W obydwu obszarach łabędzie krzykliwe wykazują odmienne zwyczaje w okresie zimowym. Na terenie Wielkiego Sandru Brdy (Zaborski PK), przebywają przez cały dzień na jeziorach: Karsińskim, Charzykowskim i Witoczno oraz na rzece Brdzie i jeziorach, przez które przepływa Brda. W obszarze Natura 2000 Dolina Słupi (PK Dolina Słupi) na zbiornikach wodnych tworzą tylko noclegowiska. Rano rozlatują się z nich na żerowiska, położone na polach, z których pod wieczór zlatują się z powrotem na noclegowiska.

 

Prowadzone badania stanowić będą uzupełnienie wiedzy o znaczeniu tych obszarów jako miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych. Na podkreślenie zasługuje, iż gatunek ten wymieniony został w załączniku I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia), a w obszarze Wielki Sandr Brdy populacja zimująca stanowi przedmiot ochrony.

 

W połowie grudnia największe zgrupowanie żerowiskowe łabędzi krzykliwych, liczące ponad 800 osobników, stwierdzono przy granicy obszaru Natura 2000 Dolina Słupi. W granicach tego obszaru obserwowano stado ponad 300 żerujących ptaków. Na terenie Wielkiego Sandru Brdy odnotowano łącznie ponad 80 łabędzi krzykliwych, przebywających w ciągu dnia na jeziorach.

 

W sezonie 2016/2017 badania kontynuowane będą w styczniu, lutym i w marcu.

 

 

 

 

-----------------------

Źródło, fot.:RDOŚ w Gdańsku

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj