Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017
Nowe rozporządzenia dla obszarów Natura 2000

Nowe rozporządzenia dla obszarów Natura 2000

Pierwsze rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk zostały opublikowane w Dzielniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym w odniesieniu do obszarów siedliskowych, które stanowią część sieci Natura 2000, rozpoczął się ostatni legislacyjny etap wyznaczania ich na terenie Polski

W Dzielniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane pierwsze rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Tym samym w odniesieniu do obszarów siedliskowych, które stanowią część sieci Natura 2000, rozpoczął się ostatni legislacyjny etap wyznaczania ich na terenie Polski.

 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez kraj członkowski listy proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, która po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzyskaniu zgody Rady Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska akceptuje propozycje obszarów Natura 2000 przesłane przez kraje członkowskie w drodze decyzji wykonawczej. Następnie obszary uzyskują rangę obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, a kraj członkowski ma 6 lat na zapewnienie im stosownej ochrony prawnej, w przypadku Polski jest to właśnie wyznaczenie w drodze rozporządzenia, jako specjalne obszary ochrony siedlisk.

 

Dotychczas opublikowano rozporządzenia dla obszarów Natura 2000:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH02001) (Dz. U. z 2017 r. poz. 501),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009) (Dz. U. z 2017 r. poz. 527).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018) (Dz. U. z 2017 r. poz. 502),

 

Do końca marca planowane jest opublikowanie rozporządzeń Ministra Środowiska dla kolejnych 40 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

 

 

 

 

-----------------------------

Fot.: Specjalny obszar ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009)
Autor: Opioła Jerzy (Praca własna) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 lub CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], Wikimedia Commons

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj