Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
28.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2017
Ochrona nietoperzy i siedlisk kserotermicznych w Małopolsce

Ochrona nietoperzy i siedlisk kserotermicznych w Małopolsce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczęła realizację nowego projektu "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczęła realizację nowego projektu "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce". Jest on finansowany w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

 

Projekt ma na celu realizację zadań równolegle w dwóch obszarach: ochrony gatunków nietoperzy i ich siedlisk oraz ochrony siedlisk kserotermicznych i gatunków związanych z tymi siedliskami.

Głównym zadaniem z zakresu ochrony nietoperzy jest ochrona ich letnich stanowisk poprzez remonty ich dachów. Projektem objęto 8 obiektów:

 • kościół p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława BM w Szyku,
 • kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Ropie,
 • kościół filialny pw. Św. Łukasza Apostoła w Izbach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Banicy,
 • kościół p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy,
 • kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy,
 • kościół filialny pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej, Parafia św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku,
 • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce,
 • budynek dawnej plebanii w Krościenku nad Dunajcem, Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem.

Ponadto zaplanowano budowę platform na guano w 2 obiektach: kościele w Szczawnicy oraz Klasztorze Cystersów w Szczyrzycu. Wszystkie obiekty ujęte w projekcie są zabytkowe.

 

Głównym zadaniem z zakresu ochrony siedlisk kserotermicznych jest prowadzenie zabiegów ochrony czynnej poprzez wypas oraz usuwanie drzew i krzewów w 17 obszarach Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony są siedliska kserotermiczne.

 

Założone efekty projektu to:

 • zachowanie 9 stanowisk gatunków nietoperzy: podkowca małego, nocka orzęsionego oraz nocka dużego (w wymienionych obiektach),
 • zabezpieczenie 1 stanowiska zimowego nietoperzy (zabezpieczenie kratą wejścia do jaskini),
 • poprawa drożności tras przelotu przy 10 koloniach letnich (pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia),
 • zabezpieczenie 15 stanowisk z koloniami letnimi poprzez poprawę ich warunków siedliskowych (prace porządkowe i konserwacyjne),
 • odtworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków dla zachowania siedlisk kserotermicznych i gatunków roślin i zwierząt z nimi związanych w 17 obszarach Natura 2000 w województwie małopolskim.

Większość zadań zaplanowanych w projekcie wynika z konieczności realizacji zapisów obowiązujących planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 oraz projektów PZO będących w trakcie procedury ustanawiania. Projekt realizowany będzie w latach 2017–2020. Pierwsze remonty dachów zaplanowano jeszcze w tym roku.

 

 

 

---------------------------

Źródło, fot.: RDOŚ w Krakowie

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj