Aktualności
Kandydaci do Europejskiej Nagrody Natura 2000

Aż 75 projektów zgłoszonych przez 26 krajów członkowskich Unii Europejskiej bierze udział w IV edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000. Informacje o wszystkich zgłoszeniach zostały udostępnione na stronie internetowej konkursu

2018-01-17 14:52:20
Podkarpackie obszary Natura 2000 oznakowane

Zakończył się projekt, którego celem było oznakowanie 62 obszarów Natura 2000 w województwie podkarpackim

2018-01-10 14:01:52
Konsultacje planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich. Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać do 18 stycznia 2018 roku

2018-01-05 10:52:41
Kolejne obszary Natura 2000 oznakowane

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zrealizowała projekt polegający na oznakowaniu obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim, w ramach którego oznakowano 37 obszarów Natura 2000

2018-01-04 08:07:06
Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w lubelskim

W listopadzie i grudniu 2017 r. w gminach powiatów zamojskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego odbyły się spotkania informacyjne dotyczące 7 obszarów Natura 2000, dla których opracowywane są plany zadań ochronnych

2018-01-03 11:34:38
Promocja ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

W województwie lubuskim zakończył się pierwszy etap instalowania tablic edukacyjnych związanych z ochroną ptaków i ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry   

2018-01-02 13:13:20
Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zleciła usunięcie drzew i krzewów z płatu siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna. Zlecone prace pozwolą utrzymać otwarty charakter torfowiska oraz poprawią warunki świetlne

2018-01-02 12:28:37
Ochrona czynna muraw kserotermicznych

W ramach realizacji zapisów planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach przeprowadzono działania polegające na usunięciu drzew i krzewów oraz odrośli

2018-01-02 08:40:06
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony