Aktualności
rezerwat Cisy Przybynowskie
Zakończono działania ochronne w rezerwacie przyrody Cisy Przybynowskie

W rezerwacie Cisy Przybynowskie, najmłodszym tego typu obiekcie w województwie śląskim, zakończono prace związane z ochroną czynną

2018-09-07 14:44:51
Podpisanie kolejnych porozumień na realizację działań ochronnych na Podlasiu

W ramach realizacji działań ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku spotkali się z mieszkańcami Budy Ruskiej i Jeziorek

2018-08-30 14:16:28
Oznakowanie obszarów chronionych w Kujawsko-Pomorskiem

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oznakował kolejne obszary chronione położone na terenie województwa

2018-08-27 11:25:24
rezerwat przyrody Mechowiska Zęblewskie
Spotkania dyskusyjne w sprawie planów zadań ochronnych dla Jeziora Księże w Lipuszu i Mechowisk Zęblewskich

Zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obszarach Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu i Mechowiska Zęblewskie do udziału w spotkaniach dyskusyjnych w ramach prac nad tworzeniem planów zadań ochronnych

2018-08-24 12:08:22
Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska i Ostoja Knyszyńska

13 i 16 sierpnia 2018 r. miały miejsce badania terenowe realizowane na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska i Ostoja Knyszyńska

2018-08-20 14:17:06
Inwentaryzacja przyrodnicza mopka w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych w ramach inwentaryzacji przyrodniczej mopka Barbastella barbastellus

2018-08-10 11:32:23
Monitoring nietoperzy w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończył prowadzony w 2018 r. monitoring kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis Myotis w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034

2018-07-23 16:05:47
Plan ochrony rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego

5 lipca 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody im. Króla Jana Sobieskiego

2018-07-20 09:18:48
Przejdź do
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony