Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
17.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2017
Plan dla obszaru Natura 2000 Doliny Środkowej Odry

Plan dla obszaru Natura 2000 Doliny Środkowej Odry

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Odry ma ustanowiony plan zadań ochronnych, którego celem jest kompleksowa ochrona ptaków

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydali zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry Odry PLB080004.

 

Obszar specjalnej ochrony ptaków zajmuje 33 677 ha powierzchni i został wyznaczony w celu zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Odbywa się to przez objęcie ochroną 14 gatunków ptaków wraz z ich siedliskami, które są wymienione w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, a także gatunków regularnie migrujących.

 

Ostoja jest najważniejszym w Polsce obszarem występowania kani rudej oraz kani czarnej, a także wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz typowych dla otwartego krajobrazu doliny rzecznej zagospodarowanej rolniczo.

 

Ustanowiony plan zadań ochronnych jest istotnym narzędziem w kompleksowej ochronie siedlisk ptaków doliny Odry, który określa listę najpilniejszych do wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej na najbliższych 10 lat. Z treścią planu wraz z jego uzasadnieniem, można zapoznać się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

-----------------

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Michał Bielewicz

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj