Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
16.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017
Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Śląskiem

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Śląskiem

W Bielsku-Białej odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Beskid Mały oraz Beskid Śląski

15 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Beskid Mały oraz Beskid Śląski. Dokumenty te stanowią skuteczne narzędzia zarządzania siedliskami przyrodniczymi i siedliskami gatunków, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, wymagają aktywnego, możliwie szerokiego udziału osób i podmiotów gospodarczych prowadzących różne formy działalności na tym obszarze.

 

Dlatego też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, przystępując do prac nad planami zadań ochronnych, zaprasza do współpracy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych instytucji i organizacji oraz mieszkańców. Ich celem jest wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej zarówno obowiązek zachowania przedmiotów ochrony i wykorzystującej wiedzę naukową, jak i lokalną oraz potrzeby osób i podmiotów korzystających z obszaru.

 

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób, wśród których znaleźli się mieszkańcy i przedstawiciele samorządów terytorialnych, Lasów Państwowych oraz ekologicznych organizacji pozarządowych. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przedstawili plany zadań ochronnych, scharakteryzowali obszary Natura 2000 Beskid Mały i Beskid Śląski, a także przybliżyli walory przyrodnicze, dla ochrony których zostały one wyznaczone. Zaprezentowano również ekspertyzy przyrodnicze, wykonane na potrzeby prowadzonych obecnie prac. Wyniki badań realizowanych w leśnych siedliskach przyrodniczych zeprezentowane zostały przez realizującego te badania Wojciecha Mroza. Natomiast informacje zawarte w ekspertyzie dotyczącej jaskiń oraz nietoperzy zasiedlających omawiane obszary naturowe przedstawił pracownik dyrekcji Jerzy Pukowski.

 

W części dyskusyjnej uczestnicy spotkania zwracali m.in. uwagę na kwestie dotyczące wypracowania takiego sposobu ochrony aby zapewnić zachowanie wszystkich przedmiotów ochrony, wśród których są zarówno półnaturalne siedliska łąkowe i murawowe, różne typy lasów oraz związane z nimi gatunki roślin i zwierząt w tym duże drapieżniki.

 

Ulotka przybliżająca walory przyrodnicze obszaru Natura 2000  Beskid Mały PLH240023

Ulotka przybliżająca walory przyrodnicze obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005

Internetowa mapa obszarów naturowych w województwie śląskim

 

 

 

 

------------------------

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: Jerzy Pukowski

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj