Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Przedłużono termin konsultacji pomorskich planów zadań ochronnych

Przedłużono termin konsultacji pomorskich planów zadań ochronnych

Do 15 marca 2017 r. przedłużono termin konsultacji społecznych projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla 3 pomorskich obszarów Natura 2000 oraz zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie

Do 15 marca 2017 r. przedłużono termin konsultacji społecznych projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla pomorskich obszarów Natura 2000 Białe Błoto PLH220002, Bunkier w Oliwie PLH220055, Hopowo PLH220010. Konsultacjom podlega także projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006.

 

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 58 68 36 828) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

 

 

 

-----------------------
Źródło, fot.: RDOŚ w Gdańsku

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj