Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
17.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2017
Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisała umowę na wykonanie ekspertyz, które mają na celu określenie miejsc budowy urządzeń piętrzących w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisała umowę na wykonanie ekspertyz, które mają na celu określenie miejsc budowy urządzeń piętrzących w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie.

 

Zgodnie z podpisaną umową zostaną wykonane ekspertyzy w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie. Celem działań hydrotechnicznych będzie określenie miejsc budowy urządzeń piętrzących, niezbędnych do ochrony siedlisk:

  • Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą;
  • Torfowiska przejściowe i trzęsawiska;
  • Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

Konieczność poprawy stosunków wodnych dla siedlisk zależnych od wód wynika z ustanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000. Ekspertyzy są pierwszym etapem realizacji zaplanowanych zadań ochronnych, wskażą one lokalizację i rodzaj urządzeń piętrzących niezbędnych do wykonania w terenie. Kolejnym etapem będzie budowa zastawek we wskazanych lokalizacjach.

 

Wykonanie ekspertyz jest jednym z zdań przewidzianych do realizacji w projekcie Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a wśród podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Celem projektu jest wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, w obrębie wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, zmierzających do osiągnięcia w skali całego kraju wymiernego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa stanu ich ochrony lub zahamowanie negatywnego trendu zmian. Powierzchnia siedlisk wspieranych do uzyskania lepszego statusu ochrony na terenie województwa podlaskiego to ponad 470 ha.

 

 

 

 

---------------------

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj