Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
28.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w Świętokrzyskiem

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w Świętokrzyskiem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach otrzymała prawie 2 mln zł  dofinansowania na realizację projektu dotyczącego rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

27 lutego 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Projekt polegać będzie na prowadzeniu działań ochrony czynnej w chronionych siedliskach przyrodniczych w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000. Jego celem będzie też wykonanie szeregu opracowań z zakresu ochrony przyrody, a także promowanie i informowanie społeczeństwa o wartościach przyrodniczych chronionych na tych terenach.

 

Główne zadania w ramach projektu to:

  • prowadzenie zabiegów ochrony czynnej na płatach muraw kserotermicznych oraz śródlądowych słonych łąkach w rezerwatach przyrody: Skorocice, Skowronno, Przęślin, Góry Wschodnie, Skotniki, Krzyżanowice, Góra Miedzianka, Góra Zelejowa, Góra Rzepka, Wąwóz w Skałach, Góry Pieprzowe i Owczary;
  • wykonanie ekspertyz przyrodniczych w wybranych rezerwatach przyrody zawierających szczegółową analizę elementów geologicznych i hydrologicznych - zadanie planowane jest w ok. 30 rezerwatach przyrody utworzonych m.in. z uwagi na cenne elementy geologiczne lub zbiorowiska związane z wodami;
  • wykonanie uzupełnień stanu wiedzy wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - zadanie obejmować będzie rozpoznanie rozmieszczenia oraz stanu ochrony niektórych przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt) znajdujących się na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Krasnej PLH260001, Lasy Suchedniowskie PLH260010, Dolina Bobrzy PLH260014, Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, Ostoja Nidziańska PLH260003, Ostoja Przedborska PLH260004, Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034, Ostoja Kozubowska PLH260034, Dolina Czarnej PLH260015, Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040, Krzemionki Opatowskie PLH260024.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 327 538,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 to 1 978 407,30 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

 

 

 

----------------------
Źródło: RDOŚ w Kielcach
Fot.: Monika Kurpios

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj