Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola
25.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2017
Zmiany w obszarach specjalnej ochrony ptaków

Zmiany w obszarach specjalnej ochrony ptaków

W sześciu obszarach ptasich w ramach sieci Natura 2000 zostały wprowadzone zmiany. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

24 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w sześciu obszarach ptasich w ramach sieci Natura 2000. Zmiany te obejmują:

  • powiększenie obszaru Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB020002) – wynika to z:
    • realizacji kompensacji przyrodniczej ustalonej dla przedsięwzięcia, które polega na budowie drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami - Bielany-Łany-Długołęka,
    • zapisów, które wynikają z dokumentacji planu zadań ochronnych dla tego obszaru;
  • korekty w przypadku obszarów Dolina Dolnej Skawy (kod obszaru PLB120005), Stawy w Brzeszczach (kod obszaru PLB120009), Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004) - polegają one na wyłączeniu z granic obszarów terenów, które nie przedstawiają istotnych wartości przyrodniczych dla populacji gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony tych obszarów;
  • zmianę klasyfikacji obszaru Pieniny na wspólny obszar ptasi i siedliskowy (obecny kod obszaru to PLC120002);
  • sprostowanie błędu obliczeniowego dotyczącego powierzchni obszaru Doliny Przysowy i Słudwi (kod obszaru PLB100003).

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 sierpnia 2017 r.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

 

 

 

 

---------------------------
Źródło: GDOŚ
Fot.: Cezary Korkosz, cezarykorkosz.pl

Udostępnij:
Narzędzia: Prześlij znajomemu Zapisz jako PDF Drukuj