Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola

W wolnej chwili

Dodano 30.09.2011

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

Powierzchnia 8 218,5 ha
Położenie administracyjne woj. małopolskie; powiat nowosądecki; gminy: Jabłonka, Nowy Targ, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim, Szaflary
Rodzaj obszaru ptasi
Kod obszaru PLB120007
Typ seniorzy
młodzież i studenci
rodzina
Rodzaj ścieżek pieszo

Torfowiska Orawsko-Nowotarskich są wyjątkowym w Polsce jak i w Europie kompleksem torfowisk wysokich oraz borów i lasów bagiennych. Torfowiska te charakteryzują się tym, że mają położenie wododziałowe – są przedzielone Europejskim Działem Wodnym rozgraniczającym zlewnie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Duże znaczenie dla torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej ma otoczenie pasmami górskimi – Tatrami, Beskidami, w tym Gorcami i w niedalekim sąsiedztwie – Pieninami, które wpływają m.in. na warunki klimatyczne całego rejonu oraz budują niezwykle urokliwy widok roztaczający się na te piękne pasma górskie. Takie położenie niewątpliwie dodaje Torfowiskom Orawsko-Nowotarskim atrakcyjności krajobrazowej, a one same mimo swojej pozornej jednostajności, fascynują niedostępnością i tajemniczością. Torfowiska urozmaicają krajobraz i jednocześnie zwiększają różnorodność biologiczną.

 

Obszar torfowisk to obszar specjalnej ochrony ptaków, który został zakwalifikowany do sieci Natura 2000 ze względu na występowanie kilkunastu gatunków ptaków, spośród których jednym z najcenniejszych jest cietrzew, którego populacja na tym obszarze wynosi około 150-170 tokujących samców na kilkunastu czynnych tokowiskach. Jest to jedna z najsilniejszych populacji tego gatunku w Polsce, stanowiąca ok. 10% populacji krajowej. Natomiast największy polski kurak leśny – głuszec zalatuje na te tereny z pobliskich ostoi na Babiej Górze i Policy. Ponadto w obszarze tym spotkać możemy migrujące duże drapieżniki jak wilk i niedźwiedź. Obecność dużych ssaków drapieżnych świadczy o bardzo ważnej roli tego obszaru jako korytarza ekologicznego, łączącego sąsiadujące chronione tereny Parków Narodowych: Tatrzańskiego, Babiogórskiego, Gorczańskiego oraz Pienińskiego.

Przedmiot ochrony:

Derkacz, głuszec, cietrzew.

 

Pozostałe formy ochrony przyrody na tym obszarze:

  • Rezerwat Przyrody: Bór na Czerwonem,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu: Południowomałopolski,
  • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO): Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLH120016).
Ocena:
Liczba głosów: 0