geoserwis.gdos.gov.pl

Powstanie geoserwisu (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) jest związane z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE. Właśnie dyrektywa INSPIRE i jej wdrażanie w Europie było tematem międzynarodowej konferencji, którą zorganizowała w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.Podczas spotkania specjaliści w dziedzinie INSPIRE i ochrony przyrody wymieniali doświadczenia związane z wdrażaniem dyrektywy w swoich krajach, tworzeniem i harmonizowaniem baz danych. Dane te już wkrótce ułatwią pozyskiwanie szeregu informacji środowiskowych, wszystkim, którzy będą chcieli z nich skorzystac.W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje, instytucje czy urzędy centralne i regionalne. W państwach Wspólnoty Europejskiej istnieje zatem olbrzymia liczba, rozproszonych baz danych. Zebranie kompleksowej informacji przestrzennej dotyczącej danego regionu okazuje się więc niezwykle czaso i pracochłonne. Natomiast porównywanie tych danych między różnymi krajami Unii Europejskiej jest już niemal niemożliwe, ze względu na brak harmonizacji.Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele dziewięciu krajów UE zastanawiali się, jak zmienic tę sytuację, a także, jak dostosowac i zebrac wszelkie dostępne dane, by móc w pełni korzystac z geoportalu europejskiego.