Kacze dziuple w Zachodniopomorskiem

Mocną stroną szaty przyrodniczej regionu zachodniopomorskiego jest jej różnorodność. Mozaika krajobrazów i zmienność siedlisk, często ze sobą sąsiadujących, sprawiają, że jest tutaj miejsce dla wielu gatunków, wśród których, oprócz tych powszechnie znanych i występujących, spotykamy również mniej oczywistych osiedleńców. Należą do nich przedstawiciele rodziny kaczkowatych, którzy gniazda zakładają nie na ziemi, czy wśród podmokłości i trzcin, ale w dziuplach nadwodnych drzew. Należą do nich nurogęś i gągoł.

 

Kaczki te na miejsca lęgów wybierają dziuple o dużych otworach wylotowych, usytuowane możliwie blisko wody. Po okresie wysiadywania jaj, świeżo wyklute pisklęta wspinają się w kierunku wyjścia, a następnie wyskakują z dziupli, często znajdującej się na wysokości kilku do kilkunastu metrów. Miękka ściółka lub błotniste podłoże amortyzują upadek i młode czym prędzej zdążają w kierunku wody, gdzie pod czujna opieką matki zdobywają umiejętności niezbędne do przeżycia w otaczającym je świecie.

 

Rzecz jasna gągoł czy nurogęś nie potrafią samodzielnie wykuć dziupli na gniazdo, chętnie korzystają jednak z gotowych dziupli, często stanowiących owoc pracy innych gatunków, zwłaszcza dzięcioła czarnego. Ze względu jednak na niewielką ilość dostępnych miejsc lęgowych powstałych w ten sposób, kaczki dziuplaste wymagają ochrony czynnej, obejmującej tworzenie sztucznych miejsc rozrodu. Buduje się w tym celu duże budki lęgowe, które rozwiesza się w miejscach przyjaznych tym gatunkom, aby zwiększyć ich sukces rozrodczy. Właśnie tego rodzaju działania prowadzili w marcu br. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, którzy wraz z pracownikami Nadleśnictw Mirosławiec, Płytnica, Wałcz i Tuczno rozmieścili 37 budek lęgowych dla gągoła i nurogęsi.

 

Działania te były elementem projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w obszarze Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012. Budki zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Rozmieszczono je na terenach leśnych na drzewach rosnących w pasie nadwodnym wzdłuż jezior: Krępsko Górne, Łubianka, Nakielno, Bytyń Wielki, Zdbiczno oraz rzek: Dobrzyca, Piława, Piławka i Zdbica. Pod uwagę wzięto przede wszystkim miejsca, gdzie warunki siedliskowe dla ich bytowania i wychowu młodych kaczek są szczególnie korzystne, ale w drzewostanie nie było odpowiednich miejsc do zakładania gniazd.

 

W sezonie jesienno-zimowym zostanie przeprowadzona kontrola rozmieszczonych w terenie budek w celu ustalenia stopnia ich zasiedlenia przez poszczególne gatunki ptaków oraz oszacowania sukcesu lęgowego.

 

Dziękujemy wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Mirosławiec, Nadleśnictwa Płytnica, Nadleśnictwa Tuczno oraz Nadleśnictwa Wałcz za merytoryczną i techniczną współpracę w realizacji tego zadania.

 

 

 

 

------------------

Źródło: RDOŚ Szczecin
Fot.: RDOŚ Szczecin