"Misja Natura" w Puszczy Knyszyńskiej

Od 10 lutego 2017 r. na antenie telewizyjnej Dwójki można oglądać serial "Misja Natura" ukazujący różnorodność obszarów Natura 2000 w Polsce, złożoność działań podejmowanych dla ich ochrony, a także współistnienie w nich człowieka i przyrody. Na szósty odcinek poświęcony Puszczy Knyszyńskiej zapraszamy już w najbliższy piątek 31 marca o godzinie 6:30. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na stronie internetowej serialu.

 

Ostoja Knyszyńska PLH200006
To jeden z najbardziej zabagnionych rejonów Polski. Liczne źródliska, młaki, torfowiska oraz brzegi cieków porastają w dużej mierze lasy, przede wszystkim bory świerkowo-sosnowe, ale także olsy, zakrzaczenia wierzbowe oraz brzeziny bagienne. Krajobraz przypomina południowo-zachodnią tajgę. Puszcza dzieli się na kilka kompleksów otoczonych terenami rolniczymi, w dużej mierze ukształtowanymi w dolinach rzek, na obszarach osuszonych torfowisk. Puszczańskie lasy to ważne lęgowisko dla trzmielojada, orlika krzykliwego, gadożera, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego i włochatki. Na terenach rolniczych występują błotniaki łąkowe i zbożowe. Na torfowiskach umiejscowione są tokowiska rzadkich dubeltów, a wzdłuż rzek w dużym zagęszczeniach gniazduje zimorodek.

 

Zuvinto, Zaltycio Ir Amalvo Pelkes (LITWA)
Litewski obszar Natura 2000 Žuvintas, Zaltytis Ir Amalvo Pelkes to obejmujący prawie 200 km kw. obszar specjalnej ochrony ptaków. Zróżnicowane siedliska, między innymi torfowiska wysokie, trzy płytkie, zarośnięte jeziora (Žuvintas, Zaltytis, Amalvas), torfowiska przejściowe, turzycowiska i trzcinowiska, wilgotne łąki i grunty rolne oraz lasy tworzą doskonałe warunki dla bytowania wielu gatunków ptaków. Są to, między innymi, kilka gatunków dzięciołów, zagrożona wodniczka, bąk, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, cietrzew, kropiatka, zielonka, łęczak, podróżniczek, derkacz, rybitwa czarna. Licznie na przelotach gromadzą się tu żuraw, gęś zbożowa i gęś białoczelna.

 

"Misja Natura" składa się 12 odcinków prezentujących w nietypowy sposób funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce i Europie oraz współpracę człowieka z naturą. Poszczególne odcinki zrealizowane są w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych, każdy na innym obszarze Natura 2000 w różnych rejonach Polski. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Jacek Piotr Tarasiuk oraz Dariusz Kuciewicz.

 

Serial powstał w ramach projektu "Misja Natura" realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad projektem objęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie serialu "Misja Natura".

 

 

 

 

-------------------

Źródło: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fot.: Autor: Krzysztof Kundzicz (Praca własna) [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons