Natura 2000 „Ujście Warty"

W ramach obchodów 20-lecia Dyrektywy siedliskowej i Programu LIFE w Słońsku w obszarze Natura 2000 „Ujście Warty", pod patronatem honorowym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zorganizowano „Piknik z Naturą". Z tej okazji Gmina Słońsk - organizator Pikniku - wydała publikację Natura 2000 „Ujście Warty".

Wydanie broszury jest niewątpliwą okazją do podkreślenia wagi dokumentu, jakim jest Dyrektywa siedliskowa oraz promocji Gminy Słońsk - „stolicy nadwarciańskich rozlewisk", zlokalizowanej w pobliżu najcenniejszych przyrodniczo obszarów, w 80 % powierzchni objętej różnymi formami ochrony przyrody. Władze Gminy od wielu lat podejmują inicjatywy zmierzające do zachowania i wypromowania walorów przyrodniczych i tym samym wzrostu atrakcyjności turystycznej.

Partnerem projektu wydawniczego jest położona na terenie Niemiec, ok. 50 km od Słońska, samorządowa instytucja Amt Schlaubetal, której wizytówką jest nazywana najpiękniejszą w Brandenburgii dolina rzeczna rzeki Schlauby. Partnerstwo zawiązano dla podejmowania wspólnych inicjatyw i wzajemnego wspierania się w zakresie ochrony przyrody, popularyzacji jej problemów oraz promocji walorów turystycznych regionu.

Publikacja ma formę 48-stronicowej broszury informacyjnej wzbogaconej fotografiami przyrodniczymi, tłumaczonej na język polski i niemiecki. Zawiera ogólne informacje na temat sieci Natura 2000 w Polsce oraz szczegółowe informacje dotyczące walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 „Ujście Warty" PLC 080001 - położenie, charakterystyka krajobrazu i turystyka. Niezwykle estetycznym elementem publikacji są przepiękne zdjęcia pejzaży oraz charakterystycznych dla obszaru Ujście Warty gatunków i siedlisk.

Autorem tekstu i zdjęć jest Piotr Chara - znany fotografik, przyrodnik, regionalista i działacz społeczny. Autor kilkunastu tytułów (albumów i publikacji książkowych) o tematyce przyrodniczej i historycznej, min. przewodnika turystycznego: „Kostrzyn Nad Odrą - bastion historii i przyrody", nagrodzonego w 2009 r. nagrodą główną na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Inicjator działań z zakresu ochrony przyrody, np.: ochrony czynnej stanowisk lęgowych ptaków błotnych w Dolinie Dolnej Odry czy realizację międzynarodowego projektu popularyzującego ochronę siedlisk europejskich rybitw o nazwie „Rybitwy Europy - Podniebne Gracje". Wykładowca i realizator projektów związanych edukacją w dziedzinie fotografii. Jest współzałożycielem i prezesem Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty, realizującej projekty wspólnotowe z krajami UE na rzecz rozwoju gospodarczego opartego na walorach przyrodniczych i kulturowych Środkowego Nadodrza i Dolnej Warty.

Zachęcamy do sięgnięcia po publikację i spaceru po jej kartach, będącego podróżą po malowniczej krainie Ujścia Warty...

Osoby zainteresowane publikacją »Natura 2000 „Ujście Warty"« prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Słońsk.