Rzeki Karpackie – czysta Natura 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, we współpracy merytorycznej Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i  Krakowie, rozpoczęła realizację projektu Rzeki karpackie – czysta Natura 2000.

 

Projekt ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec związanych z rzekami siedlisk i gatunków, chronionych w ramach obszarów Natura 2000, poprzez wzrost wiedzy i świadomości w zakresie ich zagrożeń, a także korzyści dla społeczeństwa płynące z zachowania naturalnego charakteru rzek górskich. Jest to kampania skierowana do społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu. Na terenie województwa podkarpackiego projekt obejmuje 3 obszary Natura 2000: Wisłoka z Dopływami PLH180052, Jasiołka PLH180011 i Rzeka San PLH180007. Natomiast na terenie województwa małopolskiego projekt obejmuje 4 obszary Natura 2000: Dolna Soła PLH120083, Czarna Orawa PLH120002, Łososina PLH120087 i Biała Tarnowska PLH120090. W ramach projektu przewidziano szkolenia, otwarte spotkania dyskusyjne z przyrodnikami, warsztaty dla nauczycieli, konkursy oraz stoiska edukacyjne na festynach gminnych.

 

Więcej o informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami i konkursami zamieszczanymi na stronie projektu na facebook-u www.facebook.com/RzekiKarpackie.

 

 

 

 

----------------------

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: Joanna Szmuc