Spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla Doliny Środkowej Odry

Trwają prace na projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w pracach nad projektem planu zadań ochronnych mogą uczestniczyć zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000. Aby im to umożliwić, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim organizuje spotkania dyskusyjne poświęcone projektowi.

 

15 lutego 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brzózka odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele dwunastu nadleśnictw oraz trzech Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych, które uczestniczą w pracach związanych z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych. Głównym punktem spotkania była prezentacja projektu oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie podejścia do planowania ochrony ptaków i ich siedliska w dolinie rzeki Odry.

 

Kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, rolnikami oraz podmiotami odpowiedzialnym za zarządzanie wodami w obszarze, odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka.

 

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 o pow. 33 677 ha, wyznaczony został dla ochrony 14 gatunków ptaków i ich siedlisk, w tym populacji kani rudej (na zdjęciu) i kani czarnej, które osiągają w obszarze najwyższe liczebności w kraju.

 

 

 

 

--------------
Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Michał Bielewicz