Wsparcie dla rybołowów w Lubuskiem

20 czerwca 2017 r. na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 w województwie lubuskim, pracownicy Gorzowskiego Oddziału firmy ENEA Operator (Rejon Dystrybucji w Choszcznie) zamontowali sztuczną platformę lęgową dla rybołowa na słupie wysokiego napięcia. Montaż sztucznego gniazda jest kontynuacją rozpoczętej współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim a Spółką ENEA Operator i stanowi integralną część wdrażanej strategii czynnej ochrony rybołowa na terenie województwa lubuskiego.

 

Łącznie w ramach współpracy z energetykami zainstalowano na słupach wysokiego napięcia aż 9 tego typu konstrukcji gniazdowych, w specjalnie wybranych lokalizacjach, położonych na terenach siedmiu gmin, w granicach administracyjnych województwa lubuskiego.

 

Realizowane działanie ochronne w odniesieniu do rybołowa z wykorzystaniem infrastruktury przesyłu energii ma charakter innowacyjny w kraju i jest stosowane po raz pierwszy w Polsce na tak dużą skalę.

 

Obecnie w Polsce gniazduje zaledwie około 30 par rybołowów, zaś w województwie lubuskim ich liczebność w 2016 r. osiągnęła poziom już tylko trzech par lęgowych. Dla porównania we wschodnich Niemczech żyje ponad 600 par rybołowów, a w samej Brandenburgii, która sąsiaduje z Ziemią Lubuską, liczebność rybołowa przekracza ponad 300 par lęgowych. Co istotne, zdecydowana większość niemieckich rybołowów gniazduje właśnie na rożnego rodzaju konstrukcjach słupów energetycznych. Stworzenie analogicznych warunków gniazdowania dla rybołowa po polskiej stronie Odry, daje wysoką szansę na zasiedlenie gniazd ulokowanych na słupach energetycznych w woj. lubuskim przez młode ptaki pochodzące z populacji niemieckiej, które dopiero wchodzą w fazę zdolności reprodukcyjnej i nie posiadające jeszcze własnych terytoriów gniazdowych.

 

 

 

 

--------------------

Źródło, fot.:RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim