Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

2018-12-03 09:21:49

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przystąpiła do prac nad projektami planów zadań ochronnych dla dziesięciu obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa świętokrzyskiego. Dokumenty opracowywane są dla następujących obszarów:

  • Dolina Warkocza,
  • Przełom Lubrzanki,
  • Ostoja Barcza,
  • Lasy Skarżyskie,
  • Ostoja Brzeźnicka,
  • Ostoja Pomorzany,
  • Uroczysko Pięty,
  • Góry Pieprzowe,
  • Ostoja Jeleniowska,
  • Łysogóry.

Jest to proces długotrwały, wymagający udziału społeczeństwa oraz zainteresowanych podmiotów, prowadzących działalność w tych obszarach. Na podstawie sporządzonych przez zewnętrznych wykonawców ekspertyz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach przy współudziale osób wchodzących w skład Zespołów Lokalnej Współpracy opracują projekty planów zadań ochronnych. Odbędą się również cykle warsztatów dla każdego z powyższych obszarów. W skład Zespołów wejdą przedstawiciele zainteresowanych grup społecznych i podmiotów, w tym samorządów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000. Celem działania Zespołu Lokalnej Współpracy będzie wypracowanie rozwiązań, które ułatwią realizację działań ochronnych w tych obszarach.

Zakończenie procesu planistycznego planowane jest na III kwartał 2019 r.

Ustanowienie planów zadań ochronnych w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  poprzedzone będzie przeprowadzeniem co najmniej 21-dniowych konsultacji społecznych oraz uzgodnieniem z Wojewodą.

Zadanie realizowane  w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obszary Natura 2000: Ostoja Brzeźnicka, Uroczysko Pięty, Ostoja Jeleniowska

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony