Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Decyzje KE w sprawie list obszarów Natura 2000

2020-02-24 11:32:56

31 stycznia 2020 r. zostały wydane decyzje Komisji Europejskiej dotyczące wykazów obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.  Decyzje te wprowadzają do porządku prawnego UE zmiany granic siedliskowych obszarów Natura 2000 na podstawie informacji przekazanych w 2019 roku przez kraje członkowskie do Komisji Europejskiej. W związku z położeniem Polski w dwóch regionach biogeograficznych, znaczenie dla sieci obszarów Natura 2000 w naszym kraju mają:

DECYZJA  WYKONAWCZA  KOMISJI  (UE)  2020/100 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie  przyjęcia  trzynastego  zaktualizowanego  wykazu  obszarów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na  alpejski  region  biogeograficzny (nr aktu notyfikującego  C(2019)  8589)

DECYZJA  WYKONAWCZA  KOMISJI  (UE)  2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie  przyjęcia  trzynastego  zaktualizowanego  wykazu  obszarów  mających  znaczenie  dla  Wspólnoty  składających  się  na  kontynentalny  region  biogeograficzny (nr aktu notyfikującego  C(2019)  8589)

Obie decyzje dostępne są na w serwisie Komisji Europejskiej poświęconym aktom prawnym Unii Europejskiej https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

Wskazane powyżej decyzje Komisji Europejskiej sankcjonują zmiany granic obszarów Natura 2000 przekazane na podstawie uchwały Nr 16 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian granic obszarów Natura 2000” (M.P., poz. 208). W związku z powyższym, wszystkie obszary siedliskowe wysłane przez Rząd RP do Komisji Europejskiej na podstawie ww. uchwały otrzymały status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Zmiany w sieci Natura 2000  procedowane w 2019 r.   polegały na modyfikacji granic 17 obszarów Natura 2000 oraz wyznaczeniu 1 nowego obszaru i zostały zatwierdzone na szczeblu krajowym uchwałą Rady Ministrów Nr 155 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000” (M.P., poz. 1179). Proces ich usankcjonowania w prawie UE jest w toku. Przewiduje się, że zostanie zakończony wraz z wydaniem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, co nastąpi najprawdopodobniej w styczniu 2021 r. Należy jednak mieć na uwadze, że w odniesieniu do obszarów zawartych w propozycji zmian w sieci obszarów Natura 2000, obowiązują przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55), m.in. zakaz podejmowania  działań mogących,  osobno  lub  w połączeniu  z innymi  działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Zmiany granic obszarów Natura 2000 usankcjonowane decyzjami Komisji Europejskiej w sprawie obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, jak również propozycje zmian w sieci Natura 2000 oczekujące na takie decyzje, zostały uwidocznione w serwisie mapowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony