Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Europejska Nagroda Natura 2000

2019-09-06 10:10:29

Już po raz piąty można zgłaszać kandydatury do Europejskiej Nagrody Natura 2000, którą każdego roku wyróżniane są czołowe osiągnięcia z dziedziny ochrony przyrody. Ta ogólnoeuropejska nagroda uznaje doskonałość w zarządzaniu obszarami Natura 2000 i osiągnięciach w zakresie ochrony, pokazując wartość dodaną sieci dla lokalnych gospodarek oraz zwiększając świadomość społeczną na temat cennego dziedzictwa naturalnego Europy. Sieć Natura 2000 zachowuje i zwiększa różnorodność biologiczną Europy, chroniąc ją dla przyszłych pokoleń oraz zapewnia szereg ważnych korzyści, pomagając przyrodzie pomóc nam.

Kto może wziąć udział?

O nagrodę może ubiegać się każdy podmiot bezpośrednio zaangażowany i działający w obszarze związanym z siecią Natura 2000 - firmy, władze, organizacje pozarządowe, wolontariusze, właściciele gruntów, instytucje edukacyjne lub osoby fizyczne. Zgłoszenia można nadsyłać w jednej z pięciu kategorii:

  • ochrona przyrody,
  • komunikacja,
  • korzyści społeczno-ekonomiczne,
  • godzenie interesów/wizji,
  • współpraca transgraniczna i networking.

Jak można zgłosić swoją kandydaturę?

Wnioskodawcy muszą wypełnić prosty formularz online i przesłać go przed upływem terminu tj. 30 września 2019 r. Więcej informacji o procesie aplikacyjnym.

Wszystkie kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione przez niezależny zespół, w wyniku czego powstanie lista finalistów. Jury wybierze pięciu zwycięzców, po jednym dla każdej kategorii. Dodatkowo w ogólnodostępnym głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Nagrodzie, obywatele Europy wybiorą spośród finalistów zwycięzcę w kategorii "Europejska Nagroda Obywatelska". Zwycięzcy zostaną ogłoszeni przez przyszłego Komisarza ds. Środowiska podczas ceremonii wysokiego szczebla w Brukseli z okazji Dnia sieci Natura 2000 w 2020 r. Oprócz trofeum zwycięzcy otrzymają również wsparcie finansowe na zorganizowanie imprezy promocyjnej w swoim kraju w celu promowania swojej wygranej i zwiększenia świadomości na temat swoich osiągnięć na poziomie lokalnym i krajowym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej dedykowanej sieci obszarów Natura 2000, a pytania i sugestie można przesyłać drogą mailową do Sekretariatu Nagrody Natura 2000, na adres e-mail: n2000awards@adelphi.de.

Fot.: Komisja Europejska
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-21-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony