natura2000.gdos.gov.pl » Instrukcja obsługi wyszukiwarki obszarów Natura 2000
Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Instrukcja obsługi wyszukiwarki obszarów Natura 2000

2016-02-15 14:46:25

Aby wyszukać obszar Natura 2000, należy skorzystać z odpowiednich filtrów wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania będą zależne od wybranych kryteriów. Aby użyć danego filtra, należy rozwinąć odpowiednie pole z symbolem "+".

Nazwa lub kod
Button - Nazwa lub kod

Wyszukiwanie po fragmencie nazwy lub kodzie obszaru.

Słowo kluczowe
Button - Słowo kluczowe
Wyszukiwanie po dowolnym słowie, występującym w SDF (en. Standard Data Form) danego obszaru. UWAGA! Aby wyszukać obszary, na których występuje dany gatunek, należy skorzystać z innego filtra - Gatunki. Przykład: przy wyszukiwaniu słowa kluczowego "canis lupus" w wynikach wyszukiwania znajduje się m.in. obszar Natura 2000 Łukawiec PLH180024, na terenie którego Wilk (łac. Canis lupus) nie występuje. Wyszukiwane słowo kluczowe występuje natomiast w tytułach publikacji, wykorzystanych do sporządzenia dokumentacji SDF dla tego obszaru. 

Podział administracyjny
Button - Podział administracyjny
Wyszukiwanie według przynależności danego obszaru do województwa, powiatu, gminy. Dodatkowym kryterium w grupie województw jest "obszar morski". Na liście wielokrotnego wyboru należy zaznaczyć interesujące województwo i opcjonalnie powiat oraz gminę.

Siedliska
Button - Siedliska
Wyszukiwanie po typach siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i rodzaju pokrycia terenu. Dodatkowo istnieje możliwość wyszukiwania po regionach biogeograficznych. Dodatkowo istnieje możliwość zawężenia wyników wyszukiwania do tych obszarów, gdzie dany typ siedlisk stanowi przedmiot ochrony - poprzez zaznaczenie opcji Pole typu checkbox - zaznaczone Wyświetl obszary Natura 2000, w których dane siedliska stanowią przedmiot ochrony.

Gatunki
Button - Gatunki
Wyszukiwanie po gatunkach występujących na terenie obszaru z podziałem na: ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, bezkręgowce, rośliny oraz odpowiednimi listami wyboru, zawierającymi konkretne gatunki. Dodatkowo istnieje możliwość zawężenia wyników wyszukiwania do tych obszarów, gdzie dane gatunki stanowią przedmiot ochrony - poprzez zaznaczenie opcji Pole typu checkbox - zaznaczone Wyświetl obszary Natura 2000, w których dany gatunek stanowi przedmiot ochrony

Inne
Button - Inne
Wyszukiwanie w zależności od powierzchni obszaru wyrażonej w hektarach.

 

W przypadku filtrów z listami wyboru (Podział administracyjny, Siedliska, Gatunki) można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję, wciskając na klawiaturze klawisz "ctrl". Wyniki wyszukiwania będą uwzględniały sumę wyników według zaznaczonych kryteriów. Przykład: przy zaznaczeniu z klawiszem "ctrl" województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w wynikach wyszukiwania znajdują się obszary Natura 2000 leżące na terenie obydwu tych województw. 

Efekty filtrowania są widoczne w wynikach wyszukiwania i aktualizują się automatycznie, na bieżąco - zależnie od zmian zakresu wyszukiwania.

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, należy skorzystać z funkcji "Wyczyść filtr".
Button - Wyczyść filtr

 

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania to lista obszarów Natura 2000, odpowiadających wybranym kryteriom. Na liście obszarów widoczna jest ich: nazwa, kod, a po rozwinięciu wybranego obszaru przyciskiem z symbolem "+", również jego powierzchnia, położenie geograficzne i mini mapa. Po prawej stronie wyników wyszukiwania znajdują się klikalne linki: SDF, Mapa i Geoserwis.

SDF (en. Standard Data Form) to Standardowy Formularz Danych w którym zawarte są najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru, występujących typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach „naturowych", ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości przyrodniczej i zagrożeniach.

Mapa to rastrowe pliki graficzne z granicami obszaru na podkładzie topograficznym.

Geoserwis to link do serwisu mapowego geoserwis.gdos.gov.pl z widokiem przybliżonym do danego obszaru.

Wyniki wyszukiwania można wyświetlić w grupach po: 10, 25, 50, 100 oraz jako "Wszystkie" elementy na stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony