Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Trwają konsultacje zmian granic obszarów Natura 2000

2019-05-28 12:23:37

Trwają prace nad zmianami granic obszarów Natura 2000. Zmiany wynikają z zapisów zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony, dokumentacji sporządzonej w ramach prac nad ww. planami lub uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000. Właściwe miejscowo rady gmin, mają 30 dni od dnia otrzymania projektu zmian na przedstawienie opinii.

Wśród obszarów objętych procedurą, znajduje się także nowy obszar Natura 2000 – Dziki Ostrów, który jest wyznaczany w ramach działań kompensacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia „APS – Wojskowy Kompleks Magazynowy i Naprawczy wraz z bocznicą kolejową i infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu”.

Poniżej propozycje zmian granic obszarów Natura 2000 dotyczą następujących obszarów:

Kod obszaru

Nazwa obszaru

Aktualna powierzchnia obszaru w ha

Powierzchnia obszaru
po zmianach w ha

PLH260011

Lasy Skarżyskie

2383,5

2388,8

PLH080004

Torfowisko Chłopiny

498,5

473,1

PLH040040

Zbocza Płutowskie

1002,4

1011,34

PLH220018

Mierzeja Sarbska

1882,9

1926,7

PLH240010

Stawy Łężczok

586,1

583,6

PLH320046

Uroczyska Puszczy Drawskiej

74416,3

74769,1

PLH160016

Przyłęk nad Białą Głuchołaską

166

164,8

PLH160019

Żywocickie Łęgi

101,7

101,8

PLH160020

Szumirad

99,1

98,3

PLH320037

Dolna Odra

30458,1

30406,9

PLB320003

Dolina Dolnej Odry

61648,4

61648,0

PLH060031

Uroczyska Lasów Janowskich

34544,2

34230,1

PLH160005

Bory Niemodlińskie

4541,3

4725,1

PLH240037

Lipienniki w Dąbrowie Górniczej

296,5

343,7

PLH160009

Lasy Barucickie

4394,5

5135,4

PLC080001

Ujście Warty

33297,4

33215,0

PLH020006

Karkonosze

18581,2

18660,7

PLH040045

Dziki Ostrów

nowy obszar

74,68

Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą granic:

25.0316,97

25.1221,759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi i wnioski do przedstawionych propozycji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres opinie-natura2000@gdos.gov.pl.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody po przygotowaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu listy wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin, przy czym niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.

Po zakończeniu konsultacji, propozycje zmian ujęte w liście zmian granic obszarów Natura 2000 zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczej.

Mapy obszarów

Mapy obszarów (PLC080001, PLC020002, PLH040040)

Dane geoprzestrzenne

Fot.: Cezary Korkosz, www.cezarykorkosz.pl
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony