Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planem zadań dla obszaru Silne Błota

2019-06-19 13:23:40

Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpił do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Silne Błota PLH100032. W związku z pracami projektowymi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza do udziału w drugich warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2019 r.  na terenie obiektu: JANISZ w Giecznie, przy ulicy Głównej 5. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 10:00. W trakcie warsztatów przewidziana jest wizja terenowa (zalecane jest odpowiednie ubranie, w szczególności obuwie terenowe).

Obszar Natura 2000 Silne Błota PLH100032 położony jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu łęczyckiego, gminy Piątek oraz na terenie powiatu zgierskiego, gminy Zgierz. Powierzchnia obszaru wynosi 67,37 ha. Obszar obejmuje głównie zbiornik wodny o powierzchni ok. 21 ha powstały w skutek eksploatacji torfu w XIX wieku oraz w czasie II wojny światowej. Niegdyś bezodpływowy, po zabiegach melioracyjnych w latach 70. odwadniany do strugi Malinki. Powierzchnia otwartego lustra wody stanowi nie więcej niż 30% całej powierzchni obszaru. Pozostałą część porasta głównie szuwar szerokopałkowy, wąskopałkowy, trzcinowy oraz turzycowiska - przede wszystkim zespoły turzycy błotnej, zaostrzonej i pęcherzykowatej. Niewielki fragment zajmuje ols porzeczkowy. Otoczenie obszaru stanowi - od północnej strony, bór sosnowy porastający kompleks wydm śródlądowych, od południowej zaś grunty wsi Kwilno - niegdyś łąki i pastwiska, dziś głównie nieużytki.

Obszar Natura 2000 Silne Błota PLH100032 został wyznaczony dla ochrony siedliska przyrodniczego 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,

i gatunków zwierząt:

  • 1166 - traszka grzebieniasta Triturus cristatus;
  • 1188 - kumak nizinny Bombina bombina.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Silne Błota PLH100032 opracowywany jest przez firmę  EKOLESNER – Emilia Lesner, w związku z realizacją projektu nr: POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Harmonogram spotkania (format PDF,334 KB)

Obszar Natura 2000 Silne Błota PLH100032- mapa obszaru (format JPG, 12,2 MB)

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Silne Błota PLH100032 (format PDF, 540 KB)

Obszar Natura 2000 Silne Błota PLH100032 - formularz danych (format PDF, 108 KB)

Źródło: Rdoś w Łodzi
Fot.: RDOŚ w Łodzi
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-21-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony