Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kontynuacja prac na torfowiskach w świętokrzyskim

2019-02-01 09:49:38

W styczniu br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach rozpoczęła działania ochrony czynnej na torfowiskach województwa świętokrzyskiego. Miesiące zimowe, ze względu na ujemne temperatury powietrza, sprzyjają tego typu pracom. Zabiegami będą objęte torfowiska wysokie oraz przejściowe w obszarach Natura 2000 Dolina Krasnej, Ostoja Przedborska, Lasy Suchedniowskie i Lasy Cisowsko-Orłowińskie.

Podejmowane działania stanowią kontynuację prac wykonanych w poprzednim sezonie zimowym. Wyjątek stanowią prace zaplanowane na powierzchni ok. 38 ha w rezerwacie przyrody Białe Ługi, gdzie będą wykonywane po raz pierwszy. Jest to największy płat siedliska objęty działaniami. Rezerwat przyrody Białe Ługi, położony w obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie, obejmuje powierzchnię ponad 400 ha. Mokradła będące przedmiotem ochrony zajmują znaczną powierzchnię. Znajduje się tu największe w Górach Świętokrzyskich torfowisko wysokie. Zabiegi ochrony czynnej będą wykonywane w najlepiej zachowanej, centralnej części płatu tego torfowiska.

Zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych na torfowiskach przewidziano wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie trzciny pospolitej. Celem działań jest zahamowanie sukcesji oraz ograniczenie ubytku wody w tych cennych siedliskach. W bieżącym roku prace obejmą łączną powierzchnię około 76 ha, w tym torfowiska zlokalizowane zarówno na gruntach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jak też na terenach prywatnych oraz na działkach będących w samoistnym posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Obecnie trwają wstępne prace terenowe z udziałem pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, którzy wskazują wykonawcom prac obszary działań oraz dokonują szczegółowych ustaleń.

Działania są realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód".

Ruszają dalsze prace na torfowiskach w świętokrzyskim

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony