Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zmiany w sieci Natura 2000

2022-07-14 12:30:45

Wprowadzenie zmian w sieci obszarów Natura 2000 wynika przede wszystkim ze zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego.

W związku ze wskazaniami Komisji Europejskiej konieczne było nie tylko uzupełnienie sieci obszarów, ale również objęcie ochroną terenów działań kompensacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi S3 Świnoujście – Troszyn", a także terenów z uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje zmian w sieci obszarów Natura 2000, które przekazano do konsultacji z właściwymi radami gmin. Po zakończeniu konsultacji, propozycje zmian ujęte na Liście zmian w sieci obszarów Natura 2000 zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie do Komisji Europejskiej.

Wizualizacja zmian znajduje się w Geoserwisie GDOŚ w zakładce: Zmiany granic Natura 2000 - warstwy: „konsultowane obszary siedliskowe – powiększenie” i „konsultowane obszary siedliskowe – zmniejszenie”.

Dodatkowo można pobrać warstwy shp.

Lista zmian w sieci Natura 2000 w 2022 r.

Fot.: Źródło: Istock
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony