Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

60 lat w służbie lasów Warmii, Mazur i Kurpiowszczyzny

2016-10-28 09:56:00

27 października 2016 r. w Olsztynie odbyło się seminarium związanie z jubileuszem 60-lecia istnienia olsztyńskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W wydarzeniu uczestniczyła Małgorzata Krupa p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej jest przedsiębiorstwem państwowym,  specjalistyczną jednostką organizacyjną działającą na rzecz leśnictwa. Jednym z głównych zadań wykonywanych przez Biuro jest opracowywanie planów urządzenia lasu, czyli dokumentów sporządzanych dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat, zawierających szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określających formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej.

W ramach swojej działalności Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej sporządza dokumentacje gleboznawcze, siedliskoznawcze, florystyczne, fitosocjologiczne i z zakresu inżynierii leśnej. Wykonuje prace z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu: plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, inwentaryzacje przyrodnicze i sozologiczne.

Dotychczas olsztyński oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wykonał między innymi – na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - inwentaryzacje ornitologiczne dla obszarów ptasich Natura 2000: Jezioro Dobskie PLB280012, Ostoja Poligon Orzysz PLB280014, Lasy Skaliskie PLB280011 oraz Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Olsztyński oddział BULiGL jest także autorem, wykonanych na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Warmińska PLB280015 oraz Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Od kilku lat, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, wykonuje także szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry w drzewostanach i zadrzewieniach na terenie części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas uroczystych obchodów związanych z jubileuszem 60-lecia istnienia olsztyńskiego oddziału Biura zostały wygłoszone referaty poświęcone przeszłości, teraźniejszości i przyszłości urządzania lasu oraz znaczenia prac Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dla lasów oraz leśnictwa regionu i kraju.


Źródło: RDOŚ w Olsztynie
Fot.: Autor: Hejnałmariacki (Praca własna) [CC BY 3.0], Wikimedia Commons
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony