Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Gdzie obserwować

2015-09-29 11:24:33

Na Ziemi żyje bardzo duża liczba organizmów żywych – świat roślinny i zwierzęcy odznacza się niezwykle bogatą różnorodnością biologiczną. Szacunki wskazują, iż na świecie może żyć nawet kilka milionów gatunków zwierząt. Zoologowie zdołali dotychczas opisać niespełna półtora miliona z nich. Zasadnicza część wszystkich gatunków występujących w Polsce to gatunki pospolite, możliwe do zobaczenia na co dzień. Inne zaś występują rzadko – odnalezienie ich w ich naturalnych środowiskach jest często bardzo trudne i wymaga cierpliwości, ale nie jest niemożliwe.

Doskonałymi miejscami do podglądania, fotografowania i wideofilmowania są strefy graniczne pomiędzy wodą a lądem czy wodą a powietrzem.

Strefę pomiędzy lądem a wodą zasiedla wiele specyficznych gatunków roślin. Na obrzeżach wód płynących i stojących rosną zespoły turzycowe oraz rośliny szuwarowe, a wśród nich wiele roślin kwiatowych o liściach i kwiatach unoszących się na powierzchni wody. Ten bogaty i bujny świat roślin wodno-ziemnych oraz roślin gleb podmokłych stanowi środowisko życia dla licznych gatunków zwierzęcych.

Bytuje tam wiele gadów oraz owadów i płazów, które co prawda w określonych fazach swojego rozwoju żyją w wodzie, jednak później opuszczają to środowisko. Dużą grupę stanowią gniazdujące i rozmnażające się ptaki wodne, przyciągane przez bytujące bezkręgowce traktowane jako pokarm. Niektóre ich gatunki prowadzą osiadły tryb życia i przebywają na stałe w kraju, inne zaś to gatunki wędrowne - można je spotkać wyłącznie w okresie letnim, natomiast na zimę odlatują w cieplejsze rejony świata. Jeszcze inne można obserwować tylko podczas ich przelotów poprzez terytorium Polski. Ptaki stanowią bardzo wdzięczny, aczkolwiek ze względu na swoją płochliwość, trudny temat przyrodniczych obserwacji. W okresie gniazdowania ptaków obszary graniczne między wodą a lądem odwiedzane są także przez drapieżniki, takie jak np. lisy, kuny czy tchórze.

Najlepszą porą do podglądania zwierząt i roślin jest pora wiosenno-letnia. Wtedy bowiem wzrasta osłabiona w okresie jesienno-zimowym aktywność zwierząt oraz rozpoczyna się pozimowy okres wegetacyjny roślin. Środowisko tętni życiem – tam, gdzie zalegał śnieg i lód, pojawia się błękit i zieleń. Co prawda zimą można obserwować niektóre zwierzęta, podążając po ich tropach, jednak, z uwagi na niskie temperatury i ubogą szatę roślinną, jest to pora zdecydowanie mniej sprzyjająca.

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony