Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Aplikacja "Świętokrzyska Przyroda"

2017-12-07 12:10:03

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach stworzyła aplikację Świętokrzyska Przyroda na urządzenia mobilne dotyczącą rezerwatów i obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim.

Celem, który przyświecał tworzeniu aplikacji było szersze zainteresowanie społeczeństwa świętokrzyskimi obszarami Natura 2000 i rezerwatami przyrody. Aplikacja pozwala użytkownikom poznać najważniejsze informacje o poszczególnych obszarach i ich główne wartości przyrodnicze. Informacje dotyczą m.in. roku powołania, powierzchni, położenia administracyjnego i celów ochrony. Zawarty jest tam również krótki opis każdej z form ochrony przyrody, ciekawostki i fotografie. Aplikacja daje też możliwość lokalizacji swojego położenia względem konkretnej formy ochrony przyrody oraz nawigowania przy użyciu Google Maps.

Aplikacja Świętokrzyska Przyroda działa ma smartfonach i tabletach z systemem Android oraz iOS. Jest bezpłatna i dostępna w Sklepach Google Play oraz App Store.

Oprogramowanie powstało w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. Zdjęcia wykorzystane w aplikacji są autorstwa Bogusława Sępioła oraz Sławomira Wąsika, Moniki Kurpios, Piotra Wilniewczyca, Diany Bartkiewicz, Pawła Synowca, Dariusza Gorzkiewicza i Tomasza Paciorka.

Obszary chronione zajmują ok. 65% powierzchni województwa świętokrzyskiego, z czego obszary Natura 2000 to ok. 13,5% powierzchni, a rezerwaty przyrody - niecałe 0,4%.

Obszary Natura 2000 powstały jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Znajdują się we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Obszary zostały utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych albo gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk,
 • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 w województwie to 2 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz 38 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwaty w województwie świętokrzyskim można podzielić w zależności od rodzaju na:

 • leśne (25),
 • przyrody nieożywionej (23),
 • stepowe (8),
 • florystyczne (4),
 • faunistyczne (3),
 • torfowiskowe (3),
 • krajobrazowe (3),
 • wodne (2),
 • słonoroślowe (1).

 

Aplikacja „Świętokrzyska Przyroda”

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony