Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Chronimy siedliska przyrodnicze i gatunki w opolskich obszarach Natura 2000

2018-07-11 13:26:03

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu realizuje projekt pn. „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”, dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000.

 Okres realizacji 1.06.2017 r. - 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 4 741 851,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 4 030 573,35 PLN.

 Realizacja projektu obecnie przynosi pozytywne efekty - poprawę stanu ochrony siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000 poprzez:

  • ochronę kolonii rozrodczej podkowca małego w kotłowni w Sławniowicach (obszar Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka). Działania prowadzone w okresie zimowym 2017r. obejmowały remont dachu ww. obiektu. Wiosną bieżącego roku  pierwsze nietoperze podkowca małego pojawiły się w kotłowni. W czerwcu 2018 r. ich liczebność wynosiła około 400 osobników. Powrót kolonii potwierdza, że dobre warunki środowiskowe zostały w tym miejscu zachowane, a remont umożliwił zabezpieczenie techniczne obiektu na kolejne lata.
  • ochronę torfowisk w obszarach Natura 2000 Bory Niemodlińskie. Działania polegające na usuwaniu tawuły i wykaszaniu trzciny prowadzone tu w 2017r. spowodowały zmniejszenie powierzchni pokrytej gatunkiem inwazyjnym tj. tawułą kutnerowatą z 20% do 15 %. Zabiegi usuwania tawuły i trzciny są kontynuowane w 2018 r.
  • ochronę muraw kserotermicznych poprzez prowadzenie wypasu owiec w obszarze  Natura 2000 Góra Świętej Anny. W tym roku w m. Góra Św. Anny  i w m. Ligota Dolna wypasane są wrzosówki. Po zakończeniu wypasu na ww. obszarach planowane jest wykaszanie niedojadów, by wzmocnić strukturę roślinności zielnej i przygotować obszar do sezonu zimowego.
  • zabezpieczenie stanowisk lęgowych ptaków poprzez utrzymanie powierzchni siedlisk ptaków na wyspach zbiornika wodnego Nysa (Obszar Natura 2000 Zbiornik Nyski). W celu umożliwienia odbycia lęgów z terenu wysp usunięto drzewa i krzewy (jesień 2017 r.), a w okresie przedwiośnia 2018 r. posadowiono ogrodzenia elektryczne dla ochrony kolonii lęgowych ptaków przed drapieżnikami powodującymi straty w lęgach. Tegoroczny monitoring kolonii mew i rybitw wykazał obecność ponad 3000 par lęgowych śmieszki, ponad 100 par lęgowych rybitwy rzecznej oraz cztery pary mewy czarnogłowej. Zastosowanie ogrodzenia elektrycznego przynosi pozytywne efekty - atak drapieżników zaobserwowano tylko na części kolonii lęgowej znajdujące się poza ogrodzeniem.
  • przywrócenie ekstensywnego użytkowania kośnego łąk stanowiących potencjalne siedlisko motyli i wprowadzenie rośliny żywicielskiej (obszary Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą). W trzeciej dekadzie maja br. rozpoczęły się prace związane z przywróceniem ekstensywnego użytkowania kośnego łąk - koszenie roślinności zielnej, wycięcie porastających je drzew i krzewów. Drugie koszenie łąk zaplanowano w okresie od 1 do 15 lipca 2018 r.
Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000

Fot.: RDOŚ w Opolu
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony