Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Czynna ochrona mechowiska w rezerwacie Torfy Orońskie

2018-10-15 09:03:05

W rezerwacie Torfy Orońskie, położonym w gminie Maciejowice w powiecie garwolińskim, 12 października br. przeprowadzono działania mające na celu zachowanie najcenniejszego elementu tego obszaru, którym jest mechowisko. Prace polegały na ręcznym usunięciu siewek olszy czarnej i kruszyny pospolitej, których obecność stanowi zagrożenie dla funkcjonowania cennych zbiorowisk torfowiskowych. Przeprowadzone działania są kontynuacją realizowanej w latach poprzednich wycinki drzew i krzewów. Ich celem jest zapobiegnięcie sukcesji i utrzymanie otwartego charakteru siedliska. W dalszej kolejności z torfowiska usuwane będą mechanicznie odrosty korzeniowe olszy oraz wycięta zostanie trzcina pospolita wciąż zbyt gęsta w części środkowej i północnej rezerwatu.

Mechowisko to rodzaj torfowiska alkalicznego, w którym torf wysycony jest składnikami mineralnymi, w tym w szczególności węglanem wapnia. Jego cechą charakterystyczną jest również stałe duże uwilgotnienie i roślinność zazwyczaj mszysto - niskoturzycowa. Dobrze zachowane pod względem przyrodniczym torfowisko w rezerwacie Torfy Orońskie jest jednym z kilkunastu tego rodzaju zbiorowisk zidentyfikowanych w województwie mazowieckim. Specyficzne usytuowanie u podnóża skarpy pradoliny Wisły sprawia, że jest ono stale zasilane w bogate w węglan wapnia wody pochodzące z wysoczyzny żelechowskiej. O wartości przyrodniczej tego miejsca stanowi występowanie cennych gatunków roślin, takich jak np.: rosiczka okrągłolistna, widłak wroniec oraz 8 gatunków storczyków, z których dwa zostały umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Są to: kukułka krwista w odmianie żółtej oraz lipiennik Loesela – gatunek bardzo rzadki nie tylko na Mazowszu, ale również w całym kraju. Podstawowym zagrożeniem dla tych fitocenoz jest zaniechanie ekstensywnego użytkowania kośnego, w wyniku czego następuje zarastanie torfowisk i zanik charakterystycznej mszysto - turzycowej roślinności.

Warto podkreślić historyczną wartość tego obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu miała miejsce w 1794 r. słynna bitwa pod Maciejowicami pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez Fiodora Denisowa, a tereny bagienne w okolicy były miejscem przemieszczania się wojsk rosyjskich w celu zajęcia dogodnych do walki pozycji. Nieliczne pozostałości pobitewne można zobaczyć w lokalnym muzeum im. Tadeusza Kościuszki, znajdującym się w Maciejowicach w budynku starego ratuszu na Rynku.

Działania ochronne w rezerwacie Torfy Orońskie

rezerwat Torfy Orońskie

Źródło: RDOŚ w Warszawie
Fot.: Marcin Kalbarczyk
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony