Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Czynna ochrona muraw kserotermicznych i torfowisk

2017-11-13 08:34:41

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła realizację działań ochronnych polegających na odkrzaczeniu i wykaszaniu muraw kserotermicznych oraz torfowisk na łącznej powierzchni ok. 26 ha. Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2017.

Zabiegami zostały objęte murawy w rezerwatach przyrody Ostnicowe parowy Gruczna, Zbocza Płutowskie, Góra Św. Wawrzyńca i Skarpy Ślesińskie (częściowo zlokalizowane w obszarach Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 i Dolina Noteci PLH300004) oraz torfowiska w obszarze Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018, w tym w rezerwacie przyrody Torfowisko Mieleńskie.

Działania były niezbędne aby zahamować naturalną sukcesję i zachować murawy kserotermiczne będące ostoją wielu cennych gatunków roślin np.: miłka wiosennego Adonis vernalis, ostnicy Jana Stipa joannis, zawilca wielkokwiatowego Anemone Sylvestris. Zrealizowane w obrębie torfowisk zabiegi polegały m.in. na usuwaniu drzew i krzewów w celu poprawy warunków świetlnych dla rzadkich roślin związanych z torfowiskami w szczególności reliktowej brzozy niskiej Betula humilis.

Czynna ochrona muraw kserotermicznych i torfowisk

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy
Fot.: Justyna Czajka
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony