Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Czynna ochrona ptaków na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

2017-10-31 12:09:02

27 października 2017 r. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dokonano pierwszego etapu zarybienia starorzeczy, położnych na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004.

W ramach działania ochronnego, zbiorniki wód stojących zasilone zostaną trzema gatunkami ryb, czyli linem, karasiem i jaziem o łącznej masie 450 kg. Celem tego działania jest poprawa bazy pokarmowej populacji rzadkich gatunków ptaków chronionych w obszarze Natura 2000, dla których ryby stanowią główne źródło pokarmu.     

Działania ochronne prowadzone w obrębie starorzeczy doliny rzeki Odry wynikają z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004, ustalonego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r.

Czynna ochrona ptaków na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry

Źródło, fot.:RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony