Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Dofinansowanie projektu dotyczącego ochrony 236 obszarów Natura 2000

2017-03-09 15:56:37

Rusza realizacja projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000". Umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 236 obszarów Natura 2000, położonych na terenie 12 województw. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie dla nich wysokiej jakości planów zadań ochronnych, czyli instrumentów planistycznych sporządzanych obowiązkowo dla obszarów Natura 2000, na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumenty te mają za zadanie zapewnienie zachowania lub odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, przy jednoczesnym stworzeniu warunków społecznych umożliwiających i ułatwiających wdrożenie planów w życie.

Realizacja projektu jest niezbędna z punktu widzenia ukończenia procesu planistycznego dla obszarów Natura 2000 w skali całego kraju. Planowane działania stanowią również wypełnienie obowiązków wynikających z zapisów Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Projekt "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" będzie realizowany w latach 2017-2022. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 27 885 119,16 zł, z czego kwota finansowania z budżetu Unii Europejskiej opiewa na sumę 23 702 351,29 zł.

Źródło, fot.:GDOŚ
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony