Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Działania ochronne w rezerwacie Łężczok

2017-12-01 12:53:11

W rezerwacie przyrody Łężczok, jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie rezerwatów województwa śląskiego, zakończono prace realizowane w ramach działań ochronnych. Koszenie łąk śródleśnych i wysp na stawach gwarantuje zachowanie walorów przyrodniczych tego miejsca

Teren rezerwatu od wieków wykorzystywany był na potrzeby tradycyjnej gospodarki stawowej, w wyniku której ukształtowały się tu specyficzne układy przyrodnicze. Stawy hodowlane zaadoptowane do życia przez roślinność i ptaki, otaczające je bogate gatunkowo lasy łęgowe oraz bujne łąki, stanowią mozaikę siedlisk naturalnych i półnaturalnych, których istnienie zależy od dalszej działalności człowieka. Miejsce to, chronione jednocześnie dwiema formami ochrony: rezerwatową oraz w ramach Sieci Natura 2000, wymaga podejmowania różnych działań z zakresu ochrony czynnej.

Jednym z ważniejszych zadań, zapisanych w zadaniach ochronnych opracowanych dla rezerwatu jest koszenie zarastających intensywnie łąk oraz wysp dla ptaków wybudowanych na satawach. Dwa rodzaje obiektów, duże przeznaczone do zadrzewienia i małe mające z złożenia samoistnie zarosnąć roślinnością zielną, zbudowano na zbiornikach Salm Duży i Babiczak Północny dla wzbogacenia w rezerwacie siedlisk lęgowych ptaków. Nadmierny rozwój wysokiej roślinności zielnej na wyspach małych, utrudniał wykorzystanie tych miejsc przez gatunki ptaków budujące gniazda na powierzchni gruntu. Aby ułatwić lęgi rybitwie rzecznej i mewie czarnogłowej konieczne stało się usunięcie roślinności wysokiej, głównie bylicy pospolitej. Na reakcję ptaków na „wysprzątane” wyspy trzeba będzie poczekać przynajmniej do wiosny.

Z kolei utrzymanie łąk w krajobrazie rezerwatu wymaga systematycznego wykaszania. Zapewnia to stabilność zbiorowisk łąkowych oraz nie dopuszcza do ich zarastania przez krzewy i drzewa. Takie działania  gwarantują jednocześnie zachowanie odpowiednich warunków do życia dla rzadkiego motyla, modraszka telejusa, który jest jednym z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Stawy Łężczok. Efekty przeprowadzonych prac zaobserwować będzie można dopiero w roku następnym. Wykoszone łąki najlepiej obserwować we wrześniu, gdy pięknie zakwita zimowit jesienny.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: Adam Jurzykowski
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony