Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Działania ochronne w Zachodniokurpiowskich Borach Sasankowych

2018-10-02 10:37:37

28 września 2018 roku pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Parciaki przeprowadzili działania ochronne wynikające z zapisów Planu zadań ochronnych w obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. Zrealizowane prace miały na celu poprawę warunków siedliskowych sasanki otwartej Pulsatilla patens L., będącej przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

W promieniu 10 m wokół stanowisk sasanki usunięto podszyt i mniejsze drzewa, w tym rośliny konkurencyjne, takie jak trzcinnik piaskowy, jeżyny, śmiałek pogięty, borówka czernica, wrzos zwyczajny, a także zebrano leżące gałęzie i część igliwia. Przeprowadzono również płatowe odsłanianie gleby w promieniu 5 m od stanowisk sasanki, w ramach którego usunięto roślinność i ściółkę leśną na 10 powierzchniach o wielkości około 0,5 m2. Przyczyni się to do stworzenia możliwości kiełkowania i wzrostu nowych osobników sasanki otwartej oraz poprawy warunków świetlnych i termicznych roślinom tego gatunku.

Działania ukierunkowane na ochronę sasanki otwartej prowadzone są od kilku lat. Podczas tegorocznych prac zaobserwowano na jednym ze stanowisk obecność kilku nowych, młodych osobników tej pięknej i rzadkiej rośliny, co prawdopodobnie jest pierwszą oznaką pozytywnych rezultatów realizowanych zabiegów. Szczegółowe informacje dotyczące efektów da monitoring ekspercki, który został zaplanowany na 2020 rok.

Na Mazowszu sasanka otwarta jest rośliną bardzo rzadką, wymagającą podejmowania działań z zakresu ochrony czynnej i monitorowania stanu jej populacji. Oprócz Zachodniokurpiowskich Borów Sasankowych gatunek ten jest przedmiotem ochrony w Myszynieckich Borach Sasankowych PLH140049 położonych na Równinie Kurpiowskiej na terenie Nadleśnictwa Myszyniec. Pojedyncze stanowiska znane są również m.in. z terenu Puszczy Kozienickiej, Lasów Celestynowskich i Kampinoskiego Parku Narodowego.

Działania ochronne w Zachodniokurpiowskich Borach Sasankowych PLH140052

Nadleśnictwo Parciaki

Źródło: RDOŚ w Warszawie
Fot.: A. Dmoch
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony