Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Działania ochrony czynnej na terenie województwa lubuskiego

2018-11-26 15:08:12

W listopadzie 2018 roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zainstalowano na terenie województwa lubuskiego 42 tablice informacyjne: tablice z nazwami rezerwatów przyrody wraz zakazami obowiązującymi na ich obszarze, tablice z nazwami obszarów Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 i Nowosolska Dolina Odry PLH080014, specjalne tablice edukacyjne, informujące kierowców o możliwości kolizji z żółwiami w obszarze Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015, a także tablice edukacyjne opisujące charakterystykę obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004.

Oznakowanie obszarów chronionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wynika z przypisanego mu obowiązku ustawowego, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Montaż tablic jest istotnym działaniem z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Stanowi także integralną część polityki ochrony tych obszarów, realizowanej na podstawie ustanowionych planów zadań ochronnych w formie aktów prawa miejscowego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Działania ochrony czynnej na terenie województwa lubuskiego

Źródło, fot.:RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony