Sonda Twoja sugestia

WIOSNA_3
Lato 6
Lato 5
Lato 7
Lato 4
Lato 3
Lato 2
Żurawie
Pola

Kalendarium

> pokaż wszystkie

W wolnej chwili

Dodano 31.08.2011

Rzeka Pasłęka

Powierzchnia 8418,5 ha
Położenie administracyjne woj. warmińsko-mazurskie; powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski, olsztyński; gminy: Braniewo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta, Godkowo, Lubomino, Orneta, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda, Świątki, Łukta, Miłakowo
Rodzaj obszaru siedliskowy
Kod obszaru PLH280006
Typ seniorzy
młodzież i studenci
rodzina
Rodzaj ścieżek pieszo

Rzeka Pasłęka – druga pod względem długości rzeka Pojezierza Mazurskiego (211 km). Jest to jedna z najlepiej zachowanych rzek nizinnych, lokalnie z cechami rzeki podgórskiej. Przepływa przez tereny o zróżnicowanym ukształtowaniu. W dolinie Pasłęki znajduje się 5 jezior przepływowych: Pasłęk, Wymój, Sarąg, Łęguty i Isąg, które łącznie zajmują powierzchnię 673,3 ha, a w dolnej części utworzono reolimniczny Zbiornik Pierzchalski o długości około 7 km. Krajobraz doliny jest bardzo zróżnicowany. Obszary bezleśne przeplatają się z zalesionymi, a rozległe i płaskie odcinki doliny ze strefami przełomowymi. Dolina Pasłęki, chociaż w dużym stopniu zmieniona w II połowie XIX wieku, wykazała znaczny potencjał regeneracyjny. Bardzo bogata i zróżnicowana szata roślinna oraz fauna środowisk wodnych i lądowych potwierdzają ogromną wartość przyrodniczą obszaru.

 

Przedmiot ochrony:

Jest to ważna ostoja bobra Castor fiber w północno-wschodniej Polsce. Wody Pasłęki i jej dopływów są siedliskiem ryb reofilnych i potencjalnie największym tarliskiem ryb wędrownych. Bytuje tu 8 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in. silne populacje bolenia Aspius aspius i głowacza białopłetwego Cottus gobio. Łącznie, w ostoi stwierdzono 12 gatunków kręgowców z Załącznika II Dyrektywy. Z doliną rzeki związanych jest ponadto 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto, położenie, układ przestrzenny i proponowany zasięg planowanej ostoi daje jej realną szansę pełnienia roli kluczowego korytarza ekologicznego zapewniającego ciągłość bytowania gatunków od centrum regionu w kierunku wybrzeża Bałtyku.
Obszar jest częścią Ostoi Ptaków o randze europejskiej E78.

Gatunki chronione: kukułka krwista, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia złotogłów, turzyca bagienna, skójka gruboskorupowa, trzepla zielona, zalotka większa, czerwończyk nieparek, pachnica dębowa, minóg strumieniowy, minóg rzeczny, boleń, różanka, piskorz, koza, głowacz białopłetwy, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr europejski, wydra.

 

Pozostałe formy ochrony przyrody obecne na tym obszarze:

  • rezerwaty przyrody: "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce", "Dolina rzeki Wałszy",
  • obszary chronionego krajobrazu: Doliny Pasłęki, Lasów Taborskich, Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, Równiny Orneckiej.

Ocena:
Liczba głosów: 0