Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Europejski Dzień Sieci Natura 2000

2019-05-21 21:48:17

21 maja 2019 r. po raz trzeci obchodzimy Europejski Dzień sieci obszarów Natura 2000 (ang. European Natura 2000 Day), ustanowiony z okazji 25. rocznicy zatwierdzenia dyrektywy siedliskowej, sieci Natura 2000 i powstania programu LIFE.

Główną ideą wydarzenia jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.   

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody. W Polsce sieć obszarów Natura 2000 kończy właśnie 15 lat, a jej utworzenie było jednym z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Obszary Natura 2000 obejmują gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze ukształtowane zarówno w wyniku procesów naturalnych, jak również na skutek ludzkiej działalności. Do tych pierwszych zaliczają się m.in. rzeki wraz z otaczającymi je dolinami, lasy i jeziora. Działalność człowieka również może przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków do występowania chronionych prawem gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk. Przykładem tego jest ekstensywne użytkowanie łąk, wyrobiska pożwirowe, czy fortyfikacje.

Mimo, iż pierwsze obszary Natura 2000 wyznaczono w Polsce 15 lat temu, w dalszym ciągu świadomość ich znaczenia, wartości przyrodniczej oraz zasad gospodarowania na tych obszarach wymaga aktywnej działalności informacyjno-edukacyjnej.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 w Polsce, co odbywa się z pomocą regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które sprawują nadzór nad tymi obszarami. Zadania te wykonują, m.in. badając i aktywnie chroniąc najcenniejsze walory biotyczne i abiotyczne terenów. Dodatkowo prowadząc działalność informacyjno-edukacyjną.

Więcej informacji o sieci obszarów Natura 2000 w serwisie natura2000.gdos.gov.pl oraz w serwisach internetowych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska

Europejski Dzień Sieci Natura 2000

Źródło: GDOŚ
Fot.: Piotr Rojek
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony