Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Finansowanie sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej

2019-02-21 14:38:16

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zorganizowała warsztaty Wzmocnienie inwestycji w sieć Natura 2000 poprzez dostęp do funduszy UE i aktualizację priorytetowych ram działania.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia dotyczące wykorzystania możliwości finansowania działań na rzecz obszarów Natura 2000 z okresu 2014-2020. Dokonano przeglądu przewidywanych unijnych możliwości finansowania dla sieci Natura 2000 w latach 2021 – 2027, oraz informacji na temat priorytetowych działań i ich przewidywanych kosztów, które zostały wskazane przez członków grupy roboczej w procesie opracowywania projektu dokumentu PAF (ang. Prioritised Action Framework for Natura 2000 / pl. Priorytetowe Ramy Działań dla sieci obszarów Natura 2000) na lata 2021-2027. Poruszono również zagadnienia z zakresu istniejących możliwości wykorzystania środków na ochronę przyrody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także realizacji ochrony na obszarach Natura 2000 z wykorzystaniem dostępnych środków na przykładzie projektów realizowanych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami z wdrażania Priorytetowych Ram Działań na lata 2014-2020, a także przedyskutowania przewidywanych unijnych możliwości finansowania dla sieci obszarów Natura 2000 po 2020 r.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lasów Państwowych, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody oraz Fundacji na rzecz Ekorozwoju.

Prezentacje ze spotkania

GDOŚ - Dotychczasowe doświadczenia z PAF

GDOŚ - Praca nad PAF na lata 2021-2027

KE - Wieloletnie ramy finansowania po 2020 r.

KE - założenia PAF po 2020 r.

LP na rzecz obszarów Natura 2000 do publikacji przez GDOŚ

MŚ - finasowanie sieci obszarów Natura 2000 z dostępnych funduszy UE

RDOŚ w Krakowie - Projekty Natura 2000 10 lat

OTOP - Doświadczenia organizacji pozarządowych z finansowania sieci obszarów Natura 2000

Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony