Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

III Ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych

2015-04-27 15:15:20

21 i 22 kwietnia 2015 r. w Łodzi odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych, zrealizowane w ramach projektu Natura i gospodarka – podstawy dialogu. W wydarzeniu uczestniczyli Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalny Konserwator Przyrody Andrzej Wiercioch oraz Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Benedykt Kubiak.

Podczas pierwszego dnia spotkania szczegółowo omówiono wybrane problemy i zastosowane rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 na terenie województwa łódzkiego oraz przedstawiono proces przygotowywania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem pracy Zespołów Lokalnej Współpracy. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z działaniami rekultywacyjnymi prowadzonymi na terenach pokopalnianych przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów, m.in. ze sposobem tworzenia sztucznych zbiorników wodnych oraz zagospodarowywania zwałowisk. Duży nacisk został również położony na omówienie praktycznych aspektów wykorzystania informacji o środowisku udostępnianych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za pomocą m. in. serwisu mapowego geoserwis.gdos.gov.pl  i Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

Podczas wyjazdu studyjnego, drugiego dnia spotkania, na teren działania Partnerstwa Naturowego Dolina Rawki, uczestnicy mieli okazję poznać przykłady dobrych praktyk w działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

III Ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych

Łódź

Źródło, fot.:GDOŚ
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony