Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Inwentaryzacja jezior ramienicowych w Ostoi Suwalskiej

2018-09-24 14:55:05

19 września 2018 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej realizowanej w Ostoi Suwalskiej.

Wykonywane badania dotyczyły siedliska przyrodniczego 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic, będącego przedmiotem ochrony w tym obszarze Natura 2000. Jeziora ramienicowe są zbiornikami wodnymi, w których roślinność strefy przybrzeżnej zdominowana jest przez zbiorowiska makroskopowych glonów z rodziny ramienicowatych. Występowanie podwodnych łąk ramienicowych w zbiornikach wodnych sprzyja utrzymaniu wysokiej przezroczystości wody i ograniczeniu rozwoju fitoplanktonu, szczególnie sinic.

Celem prowadzonej inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o tym siedlisku przyrodniczym i uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska, z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Przeprowadzona wizja terenowa miała na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją.

Obiektem badań prowadzonych podczas wizji było Jezioro Hańcza. Jest to polodowcowe jezioro typu rynnowego o niskiej trofii i dużej głębokości. Podczas prowadzonych badań można było zaobserwować zbiorowiska ramienic w postaci rozległych podwodnych łąk, budowanych m.in. przez gatunek ramienica szorstka.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Inwentaryzacja jezior ramienicowych w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony