Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Inwentaryzacja przyrodnicza mopka w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

2018-08-10 11:32:23

Na początku sierpnia pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych w ramach inwentaryzacji przyrodniczej mopka Barbastella barbastellus, który jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska. Celem inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o tym gatunku nietoperza w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Przeprowadzona wizja terenowa miała na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją. Podczas wizji pracownicy uczestniczyli w rozkładaniu sieci chiropterologicznych, dzięki którym udało się odłowić i zidentyfikować przez eksperta przyrodniczego takie gatunki nietoperzy, jak: gacek, mopek oraz mroczek późny.

Projekt Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych jest realizowany w celu uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w  obszarach Natura 2000, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Inwentaryzacja przyrodnicza mopka w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony