Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Inwentaryzacja ryb w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

2018-10-08 12:49:31

W ostatnich dniach września pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych prowadzonych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej realizowanej w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi.

Wykonywane badania dotyczyły gatunków ryb – minogi czarnomorskie, piskorz i różanka, będących przedmiotami ochrony w tym obszarze Natura 2000. Minóg ukraiński jest gatunkiem zamieszkującym środowisko wód płynących z czystą, dobrze natlenioną wodą i podłożem żwirowo-piaszczystym.  Piskorz zasiedla wody stojące i wolno płynące rzeki, prowadzi przydenny tryb życia i odżywia się małymi bezkręgowcami dennymi. Różanka jest jedną z najmniejszych ryb karpiowatych Europy, preferuje wody stojące lub wolno płynące, do swego rozwoju wykorzystuje małże z rodziny skójkowatych.

Celem prowadzonej inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o tych gatunkach ryb i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Przeprowadzona wizja terenowa miała na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją.

Podczas wizji prace prowadzone były na rzece Narewka na odcinku w rejonie miejscowości Eliaszuki. Badania były wykonywane metodą elektropołowów brodzonych i z łodzi. Na stanowisku połowu odnotowano różne gatunki ryb, m.in. koza, kiełb, płoć, krąp, miętus, a także stwierdzono występowanie minoga ukraińskiego należącego do minogów czarnomorskich.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Inwentaryzacja ryb w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony