Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska i Ostoja Knyszyńska

2018-08-20 14:17:06

13 i 16 sierpnia 2018 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych realizowanych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska i Ostoja Knyszyńska.

Wykonywane aktualnie inwentaryzacje przyrodnicze dotyczą dwóch gatunków motyli - czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska, a także zgniotka cynobrowego będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska. Celem inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o tych gatunkach i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska i Ostoja Knyszyńska, z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Przeprowadzona wizja terenowa miała na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją. Podczas wizji ekspertom przyrodniczym udało się stwierdzić występowanie w terenie dorosłego osobnika czerwończyka nieparka oraz larwy zgniotka cynobrowego.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000 Ostoja Suwalska i Ostoja Knyszyńska

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony