Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

2018-09-14 12:48:53

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku 6 i 13 września br. brali udział w kolejnych badaniach terenowych realizowanych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska. Badania dotyczyły gatunków czerwończyk fioletek, pogrzybnica Mannerheima i poczwarówka zwężona, będących przedmiotami ochrony w tym obszarze.

Czerwończyk fioletek jest motylem z rodziny modraszkowatych, zasiedlającym wilgotne łąki i polany, na których występuje rdest wężownik będący rośliną żywicielską dla gąsienic tego gatunku. Pogrzybnica Mannerheima jest gatunkiem chrząszcza z rodziny kusakowatych, związanym troficznie z grzybami kapeluszowymi, np. gatunkiem żywicielskim jest borowik i kozak. Poczwarówka zwężona jest kilkumilimetrowym ślimakiem z rodziny poczwarówkowatych, który preferuje siedliska podmokłe zasobne w wapń, głównie torfowiska i wilgotne łąki.

Celem prowadzonej inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o tych gatunkach i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Przeprowadzona wizja terenowa miała na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją. Podczas wizji stwierdzono występowanie w terenie kilku dorosłych osobników czerwończyka fioletka oraz jego jaja.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony